Buitenschoolse OpvangSinds het schooljaar 2019-2020 biedt de Heilighartschool  ook voorschoolse en buitenschoolse opvang op locatie. 

Hier vindt u het aanmeldformulier.
Aanmeldformulier

Hier vindt u het inspectierapport van de GGD.
Inspectierapport GGD