Peuters


Beste ouders,

Verwachtingsvol zijn  we in augustus 2015 gestart met onze eigen peuterklas onder leiding van juf Hilde. Met plezier wordt er gespeeld met elkaar en alle spulletjes. Wat valt er veel te ontdekken in de nieuwe klas! De huishoek mét senseo en pads, de stofzuiger, de grote insteekmozaïk, de garage enzovoorts. Gezellig samen in de kring, zingen en voorlezen. En als hoogtepunt van de 1e dag……….samen naar buiten  om verder te spelen met de nieuwe karretjes en de zandbakspullen. Daarnaast geeft juf Hilde ook schrijfdansles geven. Bewegen op muziek.

De peuterklas  van de Heilig Hartschool, een mooie voorloper op ons basisonderwijs!  Ze groeien gemakkelijk de school in, de ontwikkelingslijn is meer ononderbroken en de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van elk kind is nog eerder in beeld.

De peuterklas is bedoeld voor kinderen die reeds staan aangemeld voor de Heilig Hartschool. Maar ouders die belangstelling hebben voor onze school en de peuterklas kunnen vrijblijvend 5 x komen meespelen met hun kind op de vrijdagmorgen en dan een keus maken tot wel of niet aanmelden. Een persoonlijk gesprek met rondleiding geven we graag. Als u meer wilt weten, neem dan contact op met de school. Dat kan via mail of telefonisch. Direct aanmelden mag natuurlijk ook. U vindt het aanmeldformulier tussen de documenten onderaan deze pagina.

De plaatsing in de peuterklas gaat op volgorde van aanmelding en kinderen moeten tenminste 2, 5 jaar zijn. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging met daarop de plaatsingsdatum en/of periode en tevens een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens deze intake proberen we helder te krijgen – m.b.v. een vragenlijst- welke onderwijsbehoefte uw kind heeft en hoe de ontwikkeling tot op heden is verlopen. Op deze manier hebben we bij de start een heel goed beeld van uw kind. Dat is prettig voor allemaal!

Van harte welkom!!

Namens het team van Heilig Hartschool,

Mariëtte Reimert
Directeur.

Tel; 0572-372010
Mail; directie.heilighart@catent.nl

 

Documenten omtrent de peuterklas

Aanmeldformulier

Rapport GGD

Rapport VE GGD

Pedagogisch beleid

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Organogram

Klachtenregeling

Reglement oudercommissie