Schooltijden


Op onze school maken we gebruik van een continurooster. Kinderen lunchen samen met de groep en leerkracht in de klas. De schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn als volgt:

Groep 1

Groep 2 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Peuters