IPC


Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs waarin het leren centraal staat. Vanuit dit curriculum willen we kinderen boeiende, zinvolle en actieve lessen aanbieden, want we zijn ervan overtuigd dat kinderen hier het meest van leren. 

Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden -waarde(n)vol leren- is daarbij onmisbaar. 

Voor meer informatie over dit curriculum klikt u hier