Kriebelouders


Op onze school vinden we  het van groot belang dat we luisvrij zijn. Onder aansturing van de kriebel- coördinatoren, worden de kinderen telkens na een vakantie door de vaste kriebelmoeders gecontroleerd op ongewenst bezoek in de haren. Als er levende luizen en/of neten aangetroffen worden, zullen de ouders gebeld worden en wordt er verwacht dat uw kind(eren) gehaald word(t)(en) om erger te voorkomen. U kunt dan thuis uw maatregelen treffen. Dat houdt ook  automatisch in dat er een hercontrole is na 2 weken om te kijken of de klas luisvrij is. Door  een vaste cyclus van controle kunnen we  het beheersen. Gelukkig hebben we  te maken met verstandige ouders die zelf  ook  alert zijn en komen melden als zij zelf  luizen ontdekken. Wanneer er in de klas van uw kind  luizen aangetroffen worden, zullen wij u hierover schriftelijk informeren. Alle kinderen hebben op school een luizenzak waarin de jas en tas  bewaard kunnen worden.

Kriebelafspraken

Stappenplan kriebelen