Groep 4
Hilde Elshof


Inloggen rekenen
Mocht het niet lukken met inloggen bij de taken van Wereld in getallen.

- Ga naar www.moo.nl
-Klik op de tegel Wereld in getallen. 
-Klik dan op de onderste, vervolgens kunnen de leerlingen naar taken. 

Zie onderstaande foto! 


<< Terug>>