Oudervereniging Heilig Hartschool


Op de Heilig Hartschool is een Oudervereniging actief. De vereniging is opgericht op 1 maart 2001 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het lidmaatschap staat open voor de ouders van de kinderen op de Heilig Hartschool.

Visie
De oudervereniging wil bijdragen aan een sfeer op school waarin leerlingen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen gedurende de basisschoolperiode.

Doelstellingen
De oudervereniging heeft tot doel:
* het organiseren en bekostigen van activiteiten ten behoeve van -en in het belang van- onze kinderen (voor zover deze activiteiten niet vallen onder reguliere onderwijstaken van de school of anderszins door de school kunnen worden gefinancierd);
* het bevorderen van contact tussen ouders, directie en leerkrachten;
* aanspreekpunt te zijn voor ouders voor alle (niet tot de onderwijstaak behorende) zaken die zich op en rond school voordoen;
* de belangen van de ouders te behartigen bij het team en de medezeggenschapsraad (MR).
* het stimuleren van ouders om te helpen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Bestuur
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van kinderen. Streven is om vanuit elke groep een ouder in het bestuur te hebben. Het bestuur wordt ook wel ouderraad genoemd.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Minimaal zes keer per verenigingsjaar vergadert het bestuur. Eenmaal per jaar vindt de (digitale) jaarvergadering plaats.
Een overzicht van de bestuursleden en de diverse taken treft u onderaan.

Contributie
De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de contributie van de ouders (in de volksmond ook wel ouderbijdrage genoemd) en de opbrengsten van het oud papier. De ouders van de kinderen van de drie Lemelerveldse scholen halen samen het oud papier in Lemelerveld op.

Activiteiten
Vanuit de contributie worden diverse activiteiten bekostigd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- Klus en knutselspullen;
- cadeautjes en strooigoed met sinterklaas,  
- uitgaven voor de kerstviering,  
- kosten carnaval,
- bijdrage aan schoolreisjes en tuinfeest
- kleine attenties bij bijzondere gelegenheden (ziekte kind, jubileum of afscheid leerkracht etc.).

Jaarverslag
Het jaarverslag is uitgereikt aan alle leden per mail. Wilt u deze inzien dan kunt u zich klikken op deze link.

Bestuursleden Oudervereniging 2018-2019

Dianne Hofman

372957

Voorzitter

Monique Ruiter

0616628263

Secretaris

Twan Kroes

0615643331

Penningmeester

Mariëtte Reimert

433051

Schoolvertegenwoordiger (directie)

Cindy Simons

Loes Kogelman

Angelique Melenhorst

Annette Harmsen

330870

0615953582

0633089644

0612822401

Vertegenwoordiger jongste peuters

Vertegenwoordiger jongste peuters

Vertegenwoordiger oudste peuters

Vertegenwoordiger oudste peuters

Shirley Besten

Ilze ten Hove

0611460687

366991

Vertegenwoordiger groep 1

Vertegenwoordiger groep 1

Anne Akkermans

Ellen Zwakenberg

851141

320636

Vertegenwoordiger groep 2

Vertegenwoordiger groep 2

Indira Hulsman

Sandra Kemerink

320740

0628512928

Vertegenwoordiger groep 3

Vertegenwoordiger groep 3

Irma Vos

Heidi Antonissen

0657327496

372711

Vertegenwoordiger groep 4

Vertegenwoordiger groep 4

Ramona Kampman

Kim Eilert

372954

850899

Vertegenwoordiger groep 5

Vertegenwoordiger groep 5

Sandra Cents

Yvonne Harmsen

0646096273

0642875203

Vertegenwoordiger groep 6

Vertegenwoordiger groep 6

Natasja Kleinlugtebeld

Cecile Grootenhuis

330660

370086

Vertegenwoordiger groep 7

Vertegenwoordiger groep 7

Anja Boerkamp

Leony Meijer

Dianne Hofman

370240

0655557575

372957

Vertegenwoordiger groep 8

Vertegenwoordiger groep 8

Vertegenwoordiger groep 8