Klussenteam

We prijzen ons gelukkig met zoveel actieve en betrokken ouders. Een onderdeel van de ouderhulp is het klussenteam. Elke maand komt een van de teams op school om hand- en spandiensten te verrichten. Onderstaand treft u een overzicht van de geplande klusdagen . Als u nu denkt: “Dat wil ik ook”, schroom dan niet en neem vooral contact op met school of de kluscoördinatoren.

Rooster klussenteam