Vergadering MR 18 september

Voor de notulen van de vergadering van de MR op 18 september 2018 klikt u hier.