Schoolkalender en -gids

Ieder gezin ontvangt aan het begin van het schooljaar een nieuw exemplaar van de schoolkalender. De schoolkalender van 2018-2019 is ook hier online te lezen. Klik hiervoor op de volgende link: schoolkalender.

In de schoolkalender is een beknopte schoolgids opgenomen. De volledige schoolgids zal op kort termijn op deze website geplaatst worden.