Onze School

De Heilig Hartschool is een katholieke school voor basisonderwijs. In de katholieke traditie vinden wij waarden en normen die we gestalte willen geven. Ons handelen wordt gestuurd vanuit de katholieke traditie. We willen openstaan voor elkaar en elkaars opvattingen. Wij laten de kinderen spelen, praten, werken en vieren in een fijne sfeer.
We willen de kinderen in een vriendelijke, veilige, uitdagende en ordelijke leeromgeving zo intensief mogelijk in hun ontwikkeling begeleiden, ze laten leren met plezier. Een omgeving waar ze hun gaven en talenten kunnen ontwikkelen. een optimaal welbevinden voor het kind vormt de voedingsbodem voor de sociale, cognitieve, lichamelijk en creatieve ontwikkeling. Kinderen hebben recht op een veilige leef- en werk omgeving.

Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van Bestuur van de Stichting vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mensen in al zijn facetten. Catent staat voor “ontwikkelen met passie”. Meer informatie, en tevens duidelijkheid over de bereikbaarheid van de stichting, vindt u op www.catent.nl.
logo_catent